Hvad kan vi tilbyde

Hjælp til at bo i egen bolig

Vi hjælper voksne psykisk udviklingshæmmede, der bor i egen lejlighed rundt omkring i Skanderborg Kommune.

Når man får bostøtte er man selvhjulpen i hverdagen. Man færdes i lokalsamfundet på egen hånd, arbejder i dagbeskæftigelse og kan selv stå op om morgenen og tage på arbejde.
Med vejledning kan man også selv sørge for mad og tage medicin på de rigtige tidspunkter.

Vores mål

Vi vil gerne give den enkelte borger forudsætninger for at færdes og agere trygt i hverdagen og mestre sit eget liv.

Med udgangspunkt i den enkelte borgers kompetencer og ressourcer arbejder vi for at styrke hver enkeltes udvikling både intellektuelt, emotionelt og socialt.

Vi lægger vægt på et positivt og værdigt samvær.

Vores støtte

Vi tilbyder borgerne individuel hjælp og bostøtte til planlægning af hverdagen. Hvor lang tid afhænger af, hvor megen støtte borgeren er visiteret til. Borgeren bliver tilknyttet et kontaktteam for at sikre kvalitet og kontinuitet. Sammen med teamet finder den enkelte ud af, hvad borgeren har behov for hjælp og vejledning til. Det kan for eksempel være:

- Hjælp til planlægning af ugen

- Støtte til kontakten til kommunen eller andre myndigheder

- Ledsagelse til læge, hospital og andre specialister

- Hjælp til at lave kostplaner og vejledning til motion

- Hjælp til tøj indkøb og større ting til lejligheden

- Hjælp til økonomi og kontakt til banken

- Hjælp til at finde relevante dagtilbud og fritidsaktiviteter

- Støtte til at etablere og opretholde et socialt netværk og kontakt til familie

- Hjælp til medicin

Individuelle aftaler og tæt samarbejde

Al støtte gives som et tilbud til den enkelte borger. Al samarbejde med borgernes pårørende, bankforbindelser og læger foregår efter aftale med den enkelte.

Det giver den enkelte borger den største mulighed for at have indflydelse på sit eget liv, og det skaber tryghed.

Vi arbejder på at have et tæt samarbejde med dagbeskæftigelsen og de pårørende.

Individuelle aftaler og tæt samarbejde

Al støtte gives som et tilbud til den enkelte borger. Al samarbejde med borgernes pårørende, bankforbindelser og læger foregår efter aftale med den enkelte.

Det giver den enkelte borger den største mulighed for at have indflydelse på sit eget liv, og det skaber tryghed.

Vi arbejder på at have et tæt samarbejde med dagbeskæftigelsen og de pårørende.