Hvad kan vi tilbyde

Skræntens beboere

Borgerne i bofællesskabet Skrænten er voksne psykisk udviklingshæmmede, der har behov for socialpædagogisk støtte efter § 85 i Lov om social service. De har alle sammen lyst til at bo i egen lejlighed samtidig med, at de er en del af et overskueligt fællesskab.

Beboerne er delvis selvhjulpne i dagligdagen og færdes selv i nærmiljøet. De står op om morgenen, laver madpakke og klarer deres personlige hygiejne. De er alle i dagbeskæftigelse, og med støtte og vejledning holder de selv deres lejlighed ren og pæn og køber selv ind.

Alle Skræntens beboere er en del af fællesskabet og deltager i pligter og daglige gøremål sammen med de øvrige beboere.

Der er i alt 6 lejligheder på Skrænten.

Hjælp fra personalet

Der  er 6 pædagoger  tilknyttet bofællesskabet.

Udover de faste tidspunkter er vi i huset efter aftale med den enkelte borger, såsom botræning og hjemmedage.

 

Vores mål

Vi vil gerne hjælpe den enkelte borger med at sammensætte og tilrettelægge det gode liv og skabe udviklingsmuligheder for hver enkelt.

Vi vil gerne hjælpe den enkelte til: 

  • At have indflydelse på sit eget liv
  • At skabe en kultur i bofællesskabet, hvor der er plads til at blive hørt og anerkendt for sine meninger og holdninger, og samtidig give plads til andres.
  • At skabe balance mellem udfordring og forudsigelighed

 

Hjælp til selvhjælp

Beboerne får personlig støtte og vejledning til både de praktiske opgaver i hverdagen som rengøring, økonomi, køb af gaver, tøj og mad, og planlægning af aftaler med venner og familie. Og til det mere personlige, der handler om at kunne overskue sin hverdag og have det godt med både pårørende, andre beboere og venner. Vi hjælper også med kontakten til offentlige myndigheder, læger, specialister og dagbeskæftigelse.