For studerende

Hvilke studerende

Vi modtager pædagog studerende i såvel lønnet som ulønnet praktik.

De lønnede studerende

Vi har to lønnede studerende på Pensionatet Skanderborg Øst og Bofællesskabet Poul La Coursvej

Praktikbeskrivelse Pensionatet Skanderborg Øst

Praktikansvarlig: Rene Heegaard Jespersen: Mobil 87942117

Praktikbeskrivelse Solsikken Voerladdegaard

Praktikansvarlig: Anni Svejstrup Olsen: 87982060

Praktikbeskrivelse Poul La Coursvej

Praktikansvarlig Lililan Skov Mobil: 2116 6278

Ulønnede studerende

Andre afdelinger tager i perioder studerende ind i ulønnet praktik.

Praktikbeskrivelse Bofællesskabet Brunhøj, Ry, Bofællesskaberne Galten. Toftegårdsvej, Hørning.

Praktikansvarlig Svend Hesselholt Mobil: 5120 3157

Krav vi stiller til alle studerende

- At du møder beboerne med respekt og ligeværdighed.

- At du tør bruge dig selv i forhold til beboerne, men samtidig er i stand til at       sætte personlige grænser.

- At du er indstillet på skiftende arbejdstider, primært eftermiddag/aften, og at     arbejde meget selvstændigt

- At du er afklaret i forhold til den pædagogiske rolle (2. lønnet praktik).

- At du er loyal overfor teamets beslutninger.

- At du er indstillet på at give og modtage faglig kritik.

- At du forholder dig reflekterende, eksempelvis gennem dagbogsskrivning.

- At du er åben overfor at arbejde med dine personlige sider/ressourcer.