Centralråd bostederne

Det centrale pårørenderåd

Else Jensen. Tlf: 8681 5148 el. 4056 5148  Eljensen@fiberpost.dk

Birthe Jensen. Tlf: 8699 2460 el. 4018 8939 he-la@mail.dk

Karen Grove. Tlf: 2277 2167 Kareng@mail.tele.dk

Børge Jørgensen. Tlf: 2176 3668 Boerge.Joergensen@stofanet.dk

 

Arbejdsgrundlag

Det centrale råd består af overordnet ledelses repræsentant samt en repræsentant fra hvert lokalt pårørenderåd under Bostederne i Skanderborg. Medlemmerne udpeges af de lokale råd.

Den overordnede opgave er udveksling af erfaringer og informationer fra hele organisationen, så de lokale aktiviteter ses  i organisations sammenhæng og de overordnede spørgsmål i organisationen formidles lokalt. Der informeres skriftligt fra ledelsen inden hvert møde.

Desuden er planlægning af og indkaldelse til det årlige Stormøde en opgave for det centrale råd.

Der afholdes minimum 2 møder årligt, og der arbejdes i overensstemmelse med ”Aftale for det formaliserede samarbejde mellem ledelse og Pårørendeforening ved Bostederne Skanderborg” fra 2013.