Referater

2016

Dagsorden referat Pårørenderåd den 1 februar 2016.

Referat fra Pårørenderåd. Pensionatet Skanderborg Øst/Kilden den 29.februar 2016

Referat centale Råd den april 2016

Referat Pårørenderåd den 20 Juni 2016

Referat rådsmøde Støttecenter Skanderborg den 31.August 2016

Referat fra møde i Pårørenderådet den 17. august 2016

Dagsorden Stormøde for pårørende 17 november 2016

Årsberetning 2016 PRISK.pdf

2017

Referat Priskmøde den 24 januar 2017.pdf

Pårørende Dagsorden referat Pårørende 06.02.17.pdf

Pårørende/Referat fra møde den 27 februar i Støttecenter Skanderborg.pdf

Referat fra møde i Pårørenderådet den 8.03.2017.pdf

Møde i Pårørenderådet for Ry og Galten den 17. marts.pdf

Dagsorden og referat til møde den i Støttecenter den 29 - 05 - 2017.pdf

Referat fra Pårørendemøde den 9. juni 2017.pdf

Dagsorden og referat til møde den i Støttecenter den 04-09 - 2017.pdf

Pårørendemøde lokalt 12.10.2017.pdf

 

2018

Referat fra lokalt pårørende Den 15-01-2018_.pdf