Skanderborg Aktivitetscenter

her er et testbillede
Målgruppe
Voksne personer med betydelige og varige nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevner.

Beskrivelse
Skanderborg Aktivitetscenter er et tilbud, som tilbyder en bred vifte af aktiviteter og produktion – både internt og eksternt.
Fysisk er vi delt op i tre enheder.
Butikken (levende værksted) på Adelgade 126, STU på Søtoften, Udeholdet ved Ry og pavillion. 4 på Sølund, hvor også vores administration er placeret.
En del brugere transporterer sig selv, andre kører med bybus. Vi tilbyder transport i egne busser til de brugere, der ikke kan transportere sig selv.

Målsætning
Vi vægter udvikling for dig ud fra dit behov og ståsted.
Vi udvikler tilbuddet, så det er tilpasset den enkeltes behov og ønsker.
Skanderborg Aktivitetscenter er baseret på et positivt menneskesyn, hvor det enkelte menneske skal opleve at blive set, hørt og forstået.
Vores mål er at skabe gode og trygge rammer for livsudfoldelse og livskvalitet.

Antal pladser
Ingen fastlagt begrænsning
Afdelinger: Udeholdet og skovholdet, butikken, STU og Pavillon 4 på Sølund.

Personalesammensætning
I alt ansatte 42 ansatte, hvor hovedparten er pædagogisk uddannede.