Dagcenteret

Dagcentret befinder sig i et stort hus, hvor også aktivitetscenter-teamet har til huse. Her er masser af aktiviteter og liv og der er bl.a. fælles morgensamling i kantinen for alle. Dagcenterteamet består af 2 grupper fordelt på 2 etager.

Dagcentret på 1.sal henvender sig til borgere, med særlig behov for pædagogisk og praktisk støtte i hverdagen. I gruppen er der flere unge i 20’erne. Der forefindes lift til liggende skift.

I dagscentret 1.sal er der fokus på samvær, nærvær og aktiviteter i et forudsigeligt, struktureret miljø.Der er 14 borgere i dagtilbud, hvoraf én er i enkeltmandsprojekt. Der er tilknyttet 5 pædagoger.

Der er 14 borgere i dagtilbud, hvoraf én er i enkeltmandsprojekt. Der er tilknyttet 5 pædagoger.

Af aktiviteter tilbydes følgende:

Morgensamling i kantinen, gymnastik, besøg i Sølunds Snozelhus, gåture, bankospil, kreativ aktiviteter(male/tegne/perler), sanglege, fællesang for alle i kantinen, boccia, bålhygge i Tippien og historielæsning.

Desuden er der individuelle aktiviteter som: spil(Uno, vendespil og puslespil), arbejde med IPad, og praktiske aktiviteter (tømme opvaskemaskine, dække bord, rydde af m.m.)

 Der prioriteres musik og bevægelse som aktiviteter i hverdagen. Der lægges vægt på en forudsigelig hverdag, som er med til at skabe tryghed.

Den gode stemning og støtte til positive relationer og venskaber blandt borgerne ses vi som en af kerneopgaverne. Det vægtes, at den enkelte borger føler sig som en del af et socialt fællesskab.                                                              

Dagcentret på 2. sal Club Charlie henvender sig til det lidt ældre klientel (fra 40+) Ligeledes modtages mennesker med begyndende demens. I Klub Charlie er der tilknyttet 23 borgere, hvoraf de 11 er over 65 år og derfor har et halvtids tilbud. Der er tilknyttet 4 deltidspædagoger.                                         

Club Charlie har til huse i dejlige lyse lokaler på 2. sal i pavillon 4, på Sølund.

I denne gruppe er der fokus på nærvær, samvær og omsorg. Aktiviteterne er mange og forskelligartede og tager udgangspunkt i og tilpasses den enkelte borger: Nogle strikker, broderer, læser blade, ser film, maler billeder eller postkort.

Herudover deltages i fællesaktiviteter for hele teamet: malerværksted, bevægelse, gymnastik med fysioterapeut, banko, hockey, sanglege, boccia, havehygge.

Årets gang følges med traditioner som julefrokost, tøndeslagning og Sølunds festival.

Ældregruppen(+65) har i de sidst 2 år fået del i ældrepuljen. Det betyder at der arrangeres særlige aktiviteter for dem. Der tages på udflugter i egen bus i mindre grupper og der arrangeres koncerter med kendte musikere.

Det sidste nye tiltag er en madklub, hvor en kok kommer og laver mad til borgerne. Tilberedningen følges nøje, mens duften af maden breder sig i lokalerne. Der dækkes pænt bord og maden spises i hyggeligt fællesskab.